عکاسی کودک

دوران کودکی معمولاً ترکیبی از شادی ، شگفتی ، عصبانیت و تاب آوری است. به طور کلی زمان بازی ، یادگیری ، معاشرت ، کاوش و نگرانی در جهانی پر از ناشناختگی است.

دوران کودکی مرحله ارزشمند و قطعی در زندگی هر فرد است ، که شخصیت ، نگرش و جهت گیری آن را تا حد زیادی تعیین می کند. این مربوط به زمانی است که بسیاری از کارها برای اولین بار انجام می شود.دیدن چهره والدین  ، بازی کردن ، دوست پیدا کردن ، به مدرسه رفتن ، دوچرخه سواری یاد گرفتن ، اردو رفتن ، عاشق شدن و موارد دیگر.

چقدر خوب می شود که والدین این اتقاق های شیرین و تکرار نشدنی از دوران کوتاه ولی شیرین کودکی را ، در چندین قاب عکس ثبت کنند.