مطالب توسط

عکاسی کودک

دوران کودکی معمولاً ترکیبی از شادی ، شگفتی ، عصبانیت و تاب آوری است. به طور کلی زمان بازی ، یادگیری ، معاشرت ، کاوش و نگرانی در جهانی بدون دخالت زیاد بزرگسالان